MDP313 – ổ cắm cố định 3 chân

MDP313 – ổ cắm cố định 3 chân